Yêu thương hay nỗi đau?


Có yêu thương nào chợt tắt,
Đêm qua
Để lại cho ta
Một nỗi buồn
Rồi một ngày đặt gót hài trên con phố nhỏ
Nghe yêu thương vỡ òa
Nghe trái tim cũng vỡ òa…


Ta muốn ngủ quên đi
Trong nỗi đau của chính ta
Một giấc mơ thôi không mộng mị
Mơ làm chi?
Giấc mơ như bong bóng xà phòng
Rồi sẽ vỡ, rồi sẽ vỡ khi bị chọc thủng
Bởi những mũi kim của sự thật cuộc đời
Yêu làm chi?
Yêu thương thật nhiều…
Để rồi…
Đau thương cũng thật nhiều…

Siciliano – Bach

__ Gem__

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s